General themes מוטיבים מרכזיים

מוטיבים מרכזיים
מוטיבים מרכזיים בעבודתו של יצחק ניר
מאת דן ליבני
אמן, צייר, מורה ומחנך
זוכה בפרס אגודת הציירים על מפעל חיים באמנות

השאיפה לשלמות
אחת הנקודות הבולטות בעבודתו של ניר, היא ההתעסקות הכפייתית כמעט ב”טכניקה” ובחמרים. בשאיפה להגיע ל”איזון המושלם” בין צבעים לקומפוזיציות כדי ליצור “שווי משקל”. שווי משקל שממנו נשקף חוסר שקט וכמיהה אל הנסתר, אל ה”מעל ומעבר”.