“שני אלופים וצייר…”

משמאל לימין: אלוף (מיל) הרצל בודינגר, יצחק ניר, אלוף (מיל) רן גורן

דברים בפתיחת תערוכתו של יצחק ניר

  רן גורן, תיאטרון ירושלים, 22/06/12

 כתב המשורר שאול טשרניחובסקי:האדם אינו אלא תבנית נוף מולדתו”.

כמי שליווה את יצחק ניר – ‘איציק’ בפי חברי נעוריו – מיום הולדתו ועד היום, אני יכול להעיד כי ציוריו אינם אלא תבנית נוף מולדתו, במובן המוחשי והמטפורי כאחד.

מצוירים בהם נופי העמק בהם פסענו בין שדות קוצי הברקן היבשים בקיץ ותחת ענני הגשם הכבדים בחורף, או צוק הארבל הפולח כחרטום ספינה את קו האופק, שנגלה לעינינו המשתאות כשנפלטנו ממוצא נחל עמוד אל בקעת הכנרת בטיול “מים אל ים”.

בנפול אויבך… “בנפול אויבך לא תשמח”, משלי כד יז

מאת תא”ל (מיל) יפתח ספקטור

זכיתי והתאפשר לי לראות את ציורו הגדול של יצחק ניר, המתאר בצורה סמלית את רגע היפגעותו של מטוס באוויר. בניגוד למקובל באמנות הנפוצה למדי של ציורים תעופתיים, בציור מיוחד זה הדמות המרכזית אינה מטוסים ריאליסטיים המעלים אש ועשן, אלא משהו אחר ושונה.