בנפול אויבך… “בנפול אויבך לא תשמח”, משלי כד יז

You are here: