קרבות-אוויר בצבע ובד: ממכחולו של טייס קרב

יצחק ניר טס במשך עשרות שנים, כטייס קרב ולאחר מכן כקברניט באל-על. בתערוכה חדשה, הוא מצייר את עולם החוויות הסוער שלו – הפלות, טיסות וקרבות-אוויר – ומשתף את הקהל בתחושות מהקוקפיט שיר אהרון ברם תערוכת “תמונות בנתיב” פותחת את שמי תיאטרון ירושלים. ציוריו של יצחק ניר, שהיה טייס קרב ולאחר כן קברניט אל-על במשך שנים…